GẠO

DẦU ĂN

MÌ, MIẾN

BIA, RƯỢU

NƯỚC NGỌT, LAVIE

SỮA

BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC RỬA BÁT, NƯỚC LAU SÀN